ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
40
40
80
3
อบ.2
59
72
131
4
อบ.3
82
75
157
5
รวม อบ.
181
187
368
12
ป.1
97
128
225
6
ป.2
111
112
223
6
ป.3
115
113
228
6
ป.4
144
103
247
6
ป.5
137
115
252
7
ป.6
107
122
229
6
รวมประถม
711
693
1,404
37
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
892
880
1,772
49
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...