ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
7
1
8
1
รวม อบ.
9
2
11
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
1
3
4
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
7
2
9
1
ป.6
2
4
6
1
รวมประถม
26
23
49
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
25
60
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...