ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาผา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
7
8
15
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
1
2
3
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
23
19
42
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
30
27
57
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...