ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
4
8
12
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
11
4
15
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
41
24
65
6
ม.1
5
6
11
1
ม.2
4
1
5
1
ม.3
11
2
13
1
รวมมัธยมต้น
20
9
29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
41
106
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...