ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนราชานุบาล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
36
38
74
3
อบ.2
55
56
111
5
อบ.3
73
56
129
5
รวม อบ.
164
150
314
13
ป.1
122
106
228
6
ป.2
98
96
194
5
ป.3
98
88
186
5
ป.4
100
103
203
5
ป.5
91
90
181
5
ป.6
98
95
193
5
รวมประถม
607
578
1,185
31
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
771
728
1,499
44
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...