ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซาวหลวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
16
13
29
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
6
10
16
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
6
11
17
1
รวมประถม
38
42
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
55
109
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...