ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาซาว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
5
6
11
2
ป.1
0
3
3
1
ป.2
0
0
0
0
ป.3
2
0
2
1
ป.4
0
3
3
1
ป.5
0
0
0
0
ป.6
1
2
3
1
รวมประถม
3
8
11
4
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
8
14
22
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...