ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไชยสถาน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
0
1
1
อบ.2
10
0
10
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
16
4
20
3
ป.1
5
3
8
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
2
6
8
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
23
26
49
6
ม.1
3
3
6
1
ม.2
4
0
4
1
ม.3
3
5
8
1
รวมมัธยมต้น
10
8
18
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
38
87
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...