ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านถืมตอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
12
13
25
2
ป.1
8
3
11
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
0
3
3
1
ป.6
9
2
11
1
รวมประถม
33
21
54
6
ม.1
6
2
8
1
ม.2
8
0
8
1
ม.3
8
6
14
1
รวมมัธยมต้น
22
8
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
42
109
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...