ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
12
28
1
อบ.3
13
13
26
1
รวม อบ.
29
25
54
2
ป.1
17
10
27
1
ป.2
12
12
24
1
ป.3
12
14
26
1
ป.4
10
12
22
1
ป.5
24
17
41
1
ป.6
14
10
24
1
รวมประถม
89
75
164
6
ม.1
18
9
27
1
ม.2
14
9
23
1
ม.3
19
10
29
1
รวมมัธยมต้น
51
28
79
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
169
128
297
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...