ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสองแคว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
14
33
1
อบ.3
22
23
45
2
รวม อบ.
41
37
78
3
ป.1
20
19
39
1
ป.2
27
20
47
1
ป.3
22
18
40
1
ป.4
15
14
29
1
ป.5
20
20
40
1
ป.6
24
17
41
1
รวมประถม
128
108
236
6
ม.1
17
10
27
1
ม.2
10
14
24
1
ม.3
9
17
26
1
รวมมัธยมต้น
36
41
77
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
205
186
391
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...