ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยมอญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
7
7
14
2
ป.1
4
2
6
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
6
2
8
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
0
4
4
1
รวมประถม
19
20
39
6
ม.1
4
6
10
1
ม.2
5
7
12
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
15
17
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
44
85
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...