ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปางเป๋ย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
13
35
1
อบ.3
16
21
37
1
รวม อบ.
38
34
72
2
ป.1
23
20
43
1
ป.2
13
12
25
1
ป.3
21
25
46
1
ป.4
14
17
31
1
ป.5
24
20
44
1
ป.6
19
12
31
1
รวมประถม
114
106
220
6
ม.1
10
12
22
1
ม.2
13
15
28
1
ม.3
16
15
31
1
รวมมัธยมต้น
39
42
81
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
191
182
373
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...