ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำงาว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
2
6
8
1
รวม อบ.
8
9
17
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
6
1
7
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
7
1
8
1
รวมประถม
40
27
67
6
ม.1
9
11
20
1
ม.2
6
5
11
1
ม.3
7
1
8
1
รวมมัธยมต้น
22
17
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
53
123
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...