ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านผาขวาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
5
7
12
2
ป.1
3
5
8
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
22
23
45
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
30
57
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...