ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านผาตูบ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
3
3
6
1
ป.1
2
1
3
1
ป.2
1
2
3
1
ป.3
2
1
3
1
ป.4
7
2
9
1
ป.5
0
0
0
0
ป.6
3
1
4
1
รวมประถม
15
7
22
5
ม.1
0
4
4
1
ม.2
4
0
4
1
ม.3
3
3
6
1
รวมมัธยมต้น
7
7
14
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
25
17
42
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...