ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านผาสิงห์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
4
1
5
1
รวม อบ.
6
2
8
2
ป.1
2
2
4
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
2
4
6
1
ป.4
2
1
3
1
ป.5
4
1
5
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
19
13
32
6
ม.1
0
1
1
1
ม.2
6
5
11
1
ม.3
5
2
7
1
รวมมัธยมต้น
11
8
19
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
23
59
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...