ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
12
16
28
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
1
3
4
1
ป.4
9
3
12
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
37
28
65
6
ม.1
4
11
15
1
ม.2
8
5
13
1
ม.3
7
11
18
1
รวมมัธยมต้น
19
27
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
71
139
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...