ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
15
29
1
อบ.3
21
12
33
1
รวม อบ.
35
27
62
2
ป.1
36
53
89
2
ป.2
64
50
114
3
ป.3
45
47
92
3
ป.4
53
43
96
3
ป.5
42
36
78
2
ป.6
34
44
78
2
รวมประถม
274
273
547
15
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
309
300
609
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...