ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
2
3
1
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
7
9
16
3
ป.1
8
5
13
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
41
34
75
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
43
91
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...