ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
6
8
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
10
16
26
2
ป.1
8
12
20
1
ป.2
13
6
19
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
14
6
20
1
ป.6
12
8
20
1
รวมประถม
60
45
105
6
ม.1
3
4
7
1
ม.2
9
5
14
1
ม.3
6
6
12
1
รวมมัธยมต้น
18
15
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
76
164
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...