ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปางสา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
1
0
1
1
อบ.3
0
1
1
1
รวม อบ.
5
4
9
3
ป.1
4
1
5
1
ป.2
1
1
2
1
ป.3
2
0
2
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
3
0
3
1
ป.6
4
0
4
1
รวมประถม
17
6
23
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
22
10
32
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...