ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
18
24
1
อบ.3
14
10
24
1
รวม อบ.
20
28
48
2
ป.1
15
9
24
1
ป.2
17
14
31
1
ป.3
14
16
30
1
ป.4
12
13
25
1
ป.5
20
11
31
1
ป.6
8
16
24
1
รวมประถม
86
79
165
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
107
213
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...