ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
15
8
23
1
ป.2
14
8
22
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
11
9
20
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
56
44
100
6
ม.1
8
6
14
1
ม.2
4
7
11
1
ม.3
9
5
14
1
รวมมัธยมต้น
21
18
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
62
139
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...