ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนภูเค็งพัฒนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
3
6
9
1
ป.1
8
8
16
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
4
9
13
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
4
2
6
1
ป.6
1
6
7
1
รวมประถม
30
34
64
6
ม.1
5
0
5
1
ม.2
4
4
8
1
ม.3
5
3
8
1
รวมมัธยมต้น
14
7
21
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
47
94
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...