ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไตรธารวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
3
3
6
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
23
23
46
6
ม.1
2
1
3
1
ม.2
3
2
5
1
ม.3
3
2
5
1
รวมมัธยมต้น
8
5
13
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
28
59
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...