ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
2
0
2
1
รวม อบ.
2
0
2
1
ป.1
4
1
5
1
ป.2
12
6
18
1
ป.3
4
8
12
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
36
30
66
6
ม.1
3
3
6
1
ม.2
2
7
9
1
ม.3
7
7
14
1
รวมมัธยมต้น
12
17
29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
47
97
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...