ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่ามงคล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
2
3
5
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
2
7
9
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
4
9
13
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
38
38
76
6
ม.1
9
7
16
1
ม.2
10
7
17
1
ม.3
6
10
16
1
รวมมัธยมต้น
25
24
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
65
130
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...