ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
2
5
7
1
ป.1
6
3
9
1
ป.2
17
6
23
1
ป.3
0
4
4
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
2
3
5
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
42
29
71
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
34
78
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...