ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
8
6
14
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
2
7
9
1
ป.3
1
3
4
1
ป.4
1
3
4
1
ป.5
2
6
8
1
ป.6
3
2
5
1
รวมประถม
13
24
37
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
21
30
51
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...