ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำมวบ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
8
24
1
อบ.3
22
14
36
1
รวม อบ.
38
22
60
2
ป.1
17
13
30
1
ป.2
14
10
24
1
ป.3
14
10
24
1
ป.4
12
18
30
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
15
13
28
1
รวมประถม
83
75
158
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
121
97
218
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...