ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
2
2
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
2
1
3
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
9
3
12
1
รวมประถม
17
12
29
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17
12
29
5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...