ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
6
5
11
1
ป.1
1
8
9
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
2
8
10
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
26
36
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
41
73
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...