ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อหอย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
16
38
1
อบ.3
15
16
31
1
รวม อบ.
37
32
69
2
ป.1
18
11
29
1
ป.2
14
9
23
1
ป.3
13
5
18
1
ป.4
13
9
22
1
ป.5
9
17
26
1
ป.6
9
14
23
1
รวมประถม
76
65
141
6
ม.1
11
7
18
1
ม.2
9
11
20
1
ม.3
5
12
17
1
รวมมัธยมต้น
25
30
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
138
127
265
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...