ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
13
14
27
1
รวม อบ.
22
18
40
2
ป.1
6
9
15
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
9
13
22
1
รวมประถม
51
49
100
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
67
140
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...