ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวเมือง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
9
13
22
2
ป.1
2
4
6
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
10
4
14
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
8
2
10
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
37
23
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
36
82
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...