ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
11
18
1
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
21
25
46
3
ป.1
18
23
41
1
ป.2
12
5
17
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
10
4
14
1
ป.6
9
11
20
1
รวมประถม
64
59
123
6
ม.1
6
5
11
1
ม.2
20
7
27
1
ม.3
12
10
22
1
รวมมัธยมต้น
38
22
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
106
229
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...