ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำพุ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
6
7
13
2
ป.1
3
2
5
1
ป.2
2
3
5
1
ป.3
1
1
2
1
ป.4
1
5
6
1
ป.5
2
0
2
1
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
9
11
20
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
15
18
33
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...