ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเปา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
18
20
38
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
7
11
18
1
ป.6
4
9
13
1
รวมประถม
50
57
107
6
ม.1
6
5
11
1
ม.2
8
10
18
1
ม.3
8
4
12
1
รวมมัธยมต้น
22
19
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
96
186
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...