ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
12
26
1
อบ.3
15
11
26
1
รวม อบ.
29
23
52
2
ป.1
16
9
25
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
15
19
34
1
ป.4
11
11
22
1
ป.5
7
12
19
1
ป.6
7
12
19
1
รวมประถม
66
71
137
6
ม.1
12
3
15
1
ม.2
6
7
13
1
ม.3
8
3
11
1
รวมมัธยมต้น
26
13
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
121
107
228
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...