ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาไค้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
4
10
14
1
รวม อบ.
11
18
29
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
2
5
7
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
26
34
60
6
ม.1
9
1
10
1
ม.2
3
7
10
1
ม.3
1
3
4
1
รวมมัธยมต้น
13
11
24
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
63
113
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...