ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสันทะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
15
14
29
2
ป.1
4
10
14
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
36
46
82
6
ม.1
5
8
13
1
ม.2
8
4
12
1
ม.3
4
9
13
1
รวมมัธยมต้น
17
21
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
81
149
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...