ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเชตวัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
17
11
28
2
ป.1
2
0
2
1
ป.2
0
0
0
0
ป.3
3
3
6
1
ป.4
9
0
9
1
ป.5
4
6
10
1
ป.6
10
0
10
1
รวมประถม
28
9
37
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
20
65
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...