ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
25
24
49
2
อบ.3
27
31
58
2
รวม อบ.
52
55
107
4
ป.1
25
23
48
2
ป.2
29
17
46
2
ป.3
23
16
39
1
ป.4
22
14
36
1
ป.5
18
21
39
1
ป.6
20
18
38
1
รวมประถม
137
109
246
8
ม.1
7
14
21
1
ม.2
9
15
24
1
ม.3
11
10
21
1
รวมมัธยมต้น
27
39
66
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
216
203
419
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...