ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีสระวงศ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
3
0
3
1
รวม อบ.
6
4
10
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
2
4
6
1
ป.4
3
2
5
1
ป.5
0
0
0
0
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
16
16
32
5
ม.1
8
1
9
1
ม.2
4
7
11
1
ม.3
6
1
7
1
รวมมัธยมต้น
18
9
27
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
29
69
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...