ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
7
11
18
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
44
38
82
6
ม.1
8
8
16
1
ม.2
0
1
1
1
ม.3
0
1
1
1
รวมมัธยมต้น
8
10
18
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
48
100
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...