ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านก้อ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
3
1
4
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
4
8
12
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
34
33
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
5
3
8
1
ม.3
5
3
8
1
รวมมัธยมต้น
10
6
16
2
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
39
83
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...