ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
3
6
9
2
ป.1
14
14
28
1
ป.2
27
23
50
1
ป.3
13
15
28
1
ป.4
10
15
25
1
ป.5
6
23
29
1
ป.6
22
13
35
1
รวมประถม
92
103
195
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
109
204
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...