ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำตวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
20
17
37
1
รวม อบ.
20
17
37
1
ป.1
16
15
31
1
ป.2
16
21
37
1
ป.3
21
11
32
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
13
9
22
1
รวมประถม
86
74
160
6
ม.1
6
15
21
1
ม.2
6
10
16
1
ม.3
4
12
16
1
รวมมัธยมต้น
16
37
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
122
128
250
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...