ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำปาย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
3
4
7
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
29
21
50
6
ม.1
8
2
10
1
ม.2
4
2
6
1
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
12
4
16
2
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
25
66
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...